نمایش یک نتیجه

خطوط تولید

دستگاه باد کن

موجود در انبار

حداکثر حجم

200-2000 میلی لیتر

بزرگترین قطر بطری

100 میلی متر

حداکثر ارتفاع بطری

330 میلی متر

خروجی تئوری

12000BPH

مصرف واقعی

30%-60%

فشار کاری

5-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

فشار بطری

25-45 کیلوگرم بر سانتی متر مربع